Prvým krokom k získaniu V.P. je prihlásenie sa do Autoškoly prostredníctvom ŽIADOSTI O UDELENIE VOD.OPRÁVNENIA, ktorú možno získať priamo v Autoškole na ulici Vajanského 588, KNM / pri železničnom priecestí / alebo po tel. dohovore na vami zvolenom mieste, resp. stiahnuť si ju na našej stránke – je nutné mať tlačiareň na formát A3

-          Žiadosť je nutné vyplniť a potvrdiť zdravotnú spôsobilosť na príslušnú skupinu vod. oprávnenia u svojho obvodného lekára

-          Potvrdenú žiadosť doniesť do Autoškoly alebo na vami zvolené miesto po tel. dohovore. Následne sa dozviete termín otvorenia a dĺžku trvania kurzu.

-          Pri rozšírení V.O. o skupinu C resp. CE je nutné sa podrobiť psychologickému vyšetreniu

Rozsah a členenie motorových vozidiel nájdete TU