ŠPALEK s.r.o.  vykonáva školenie vodičov na základe Oprávnenia ev. čís.:VVZ-0428/11-01.1 vydaného Národným inšpektorátom práce v Košiciach k Vykonávaniu výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.