Kontakt

                   Špálek Jozef                  Ing. Špálek Radoslav
              O9O5 152 827                   O918 829 724

                 Vajanského 588
                 O24 O1 Kysucké Nové Mesto
                 Tel.: O41/438 22 19